ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
«ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ, ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ»
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2022-2023

«ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ, ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ»

Πρόγραμμα διεξαγωγής συνεντεύξεων υποψηφίων ακ. έτους 2022-23 

Κάντε click στο εικονίδιο για να κατεβάσετε το πρόγραμμα

«ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ, ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ»

Γραπτές εξετάσεις αγγλικής γλώσσας. Αφορά τους υποψηφίους που δεν έχουν προσκομίσει πιστοποιητικό καλής γνώσης της Αγγλικής γλώσσας

Κάντε click στο εικονίδιο για να κατεβάσετε το πρόγραμμαΟρθή απανάληψη 09-09-2022

Σχετικά θέματα