Στο Τμήμα Κοινωνικής & Εκπαιδυτικής Πολιτικής στην κατεύθυνση της Εκπαιδευτικής Πολιτικής από το ακαδημαϊκό έτος 2018-19, λειτουργούν τα εξής Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών

“εκπαιδευτική Πολιτική: Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Διοίκηση”


Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών εντάσσεται στον στρατηγικό σχεδιασμό του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και διέπεται από επιστημονική συνοχή.

Αντικείμενο του ΠΜΣ είναι η παραγωγή και μετάδοση γνώσεων και τεχνογνωσίας με την ανάπτυξη εννοιολογικών εργαλείων, μεθοδολογιών, και εν γένει ερευνητικών αποτελεσμάτων στο γνωστικό – επιστημονικό πεδίο της Εκπαιδευτικής Πολιτικής.

Στο πλαίσιο αυτό, το ΠΜΣ αποσκοπεί, αφενός μεν στην προαγωγή της έρευνας στο πεδίο της Εκπαιδευτικής Πολιτικής, αφετέρου δε στη θεωρητική εμβάθυνση και στην εξειδίκευση των μεταπτυχιακών φοιτητών στο επιστημονικό αυτό πεδίο, παρέχοντας σε αυτούς τα αναγκαία εφόδια για την περαιτέρω επιστημονική και επαγγελματική σταδιοδρομία τους αλλά και για την ενεργό συμμετοχή τους στην κοινωνική ανάπτυξη της χώρας και στην ανάπτυξη της εκπαίδευσης μέσα στο σύγχρονο ευρωπαϊκό και διεθνές περιβάλλον.

Διαβάστε περισσότερα…

“Εκπαίδευση, Ανθρώπινο δυναμικό, Πολιτικές απασχόλησης”


Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών εντάσσεται στον στρατηγικό σχεδιασμό του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και διέπεται από επιστημονική συνοχή.

Αντικείμενο του ΠΜΣ είναι η μεταπτυχιακή εξειδίκευση και θεωρητική εμβάθυνση επιστημόνων διαφόρων ειδικοτήτων σε θέματα που σχετίζονται με την «Εκπαίδευση, το ανθρώπινο δυναμικό και τις Πολιτικές Απασχόλησης».

Πρόκειται για τεμνόμενες «πειθαρχίες» που συνδέουν την Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης, την Κοινωνιολογία της Εργασίας, την Οργάνωση και Διοίκηση, την Κοινωνική και Εκπαιδευτική Πολιτική, τις Πολιτικές Κατάρτισης και τη Δια Βίου Μάθηση καθώς και τη Δια βίου μάθηση και το ανθρώπινο δυναμικό στην εποχή της παγκοσμιοποίησης, τη Συμβουλευτική και τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό, τα Οικονομικά της Εργασίας, τα Θέματα οργάνωσης της Εργασίας.

Διαβάστε περισσότερα…