Πρόγραμμα υποστηρίξεων Μεταπτυχιακών Διπλωματικών εργασιών του ΠΜΣ “Εκπαιδευτική Πολιτική: Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Διοίκηση”

Πρόγραμμα υποστηρίξεων Μεταπτυχιακών Διπλωματικών εργασιών του ΠΜΣ “Εκπαιδευτική Πολιτική: Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Διοίκηση” 12 Ιουλίου 2023 – πατήστε εδώ

Περισσότερα...

Πρόγραμμα υποστηρίξεων Μεταπτυχιακών Διπλωματικών εργασιών του ΠΜΣ “Εκπαίδευση, Ανθρώπινο Δυναμικό, Πολιτικές απασχόλησης”

Πρόγραμμα υποστηρίξεων Μεταπτυχιακών Διπλωματικών εργασιών του ΠΜΣ “Εκπαίδευση, Ανθρώπινο Δυναμικό, Πολιτικές Απασχόλησης” 12 Ιουλίου 2023 – πατήστε εδώ

Περισσότερα...

Ωρολόγιο πρόγραμμα ΠΜΣ “Εκπαιδευτική Πολιτική: Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Διοίκηση” – Εαρινό εξάμηνο 2022-23

  Εκπαιδευτική Πολιτική: Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Διοίκηση Ειδικεύσεις:  «Εκπαιδευτικά Προγράμματα και Υλικό (Συμβατικές και e-Μορφές): Πολιτικές και Πρακτικές» «Εκπαιδευτική Πολιτική και Διοίκηση»

Περισσότερα...

Πρόγραμμα υποστηρίξεων Μεταπτυχιακών Διπλωματικών εργασιών του ΠΜΣ “Εκπαίδευση, Ανθρώπινο Δυναμικό, Πολιτικές απασχόλησης”

Πρόγραμμα υποστηρίξεων Μεταπτυχιακών Διπλωματικών εργασιών του ΠΜΣ “Εκπαίδευση, Ανθρώπινο Δυναμικό, Πολιτικές Απασχόλησης” 16 Φεβρουαρίου 2023 – πατήστε εδώ 16 Φεβρουαρίου 2023 – πατήστε εδώ

Περισσότερα...