Εκπαίδευση, Ανθρώπινο δυναμικό, Πολιτικές απασχόλησης

Αντικείμενο του ΠΜΣ

ΦΕΚ Ίδρυσης ΠΜΣ

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Εκπαίδευση, Ανθρώπινο Δυναμικό, Πολιτικές Απασχόλησης» εντάσσεται στον στρατηγικό σχεδιασμό του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και διέπεται από επιστημονική συνοχή.

Αντικείμενο του ΠΜΣ είναι η μεταπτυχιακή εξειδίκευση και θεωρητική εμβάθυνση επιστημόνων διαφόρων ειδικοτήτων σε θέματα που σχετίζονται με την «Εκπαίδευση, το ανθρώπινο δυναμικό και τις Πολιτικές Απασχόλησης». Πρόκειται για τεμνόμενες «πειθαρχίες» που συνδέουν την Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης, την Κοινωνιολογία της Εργασίας, την Οργάνωση και Διοίκηση, την Κοινωνική και Εκπαιδευτική Πολιτική, τις Πολιτικές Κατάρτισης και τη Δια Βίου Μάθηση καθώς και τη Δια βίου μάθηση και το ανθρώπινο δυναμικό στην εποχή της παγκοσμιοποίησης, τη Συμβουλευτική και τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό, τα Οικονομικά της Εργασίας, τα Θέματα οργάνωσης της Εργασίας. Ειδικότερα το ΠΜΣ σχετίζεται με την εξέλιξη και/ή εξειδίκευση των γνώσεων που παρέχονται σε Τμήματα Κοινωνιολογίας, Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οικονομικών και Κοινωνικών Σπουδών, Παιδαγωγικών Σπουδών κ.α Συγκεκριμένα δίνει μορφωτική προοπτική και μπορεί να αντλήσει φοιτητές απ’ αυτούς τους χώρους και αποσκοπεί στην προσέλκυση αποφοίτων ΑΕΙ που διαθέτουν πρώτο πτυχίο σε συναφή αντικείμενα αλλά και μέλη ή στελέχη που εκτός από ακαδημαϊκές γνώσεις διαθέτουν εμπειρία από συμμετοχή σε εκπαιδευτικές και κοινωνικές δράσεις οι οποίες εκπορεύονται από τον χώρο της οικονομίας, της παραγωγής και των δυνάμεων της εκπαίδευσης και της εργασίας.

Στο πλαίσιο αυτό, το ΠΜΣ αποσκοπεί, να παράσχει υψηλής ποιότητας εκπαίδευση, η οποία θα οδηγήσει σε μεταπτυχιακό τίτλο εξειδίκευσης στο πεδίο των Σπουδών: «Εκπαίδευσης, Ανθρώπινου Δυναμικού και Απασχόλησης». Ειδικότερα προσανατολίζεται στην εξειδίκευση και ανάπτυξη επιστημόνων με διαφορετική εστίαση και εξειδίκευση καλύπτοντας πλήρως στις στοχοθεσίες αλλά και τους σκοπούς του Τμήματος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής.