ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
«ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ»
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2023-2024

«ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ»

Πρόγραμμα διεξαγωγής συνεντεύξεων υποψηφίων ακ. έτους 2022-23 

Ειδίκευση: Εκπαιδευτικά προγράμματα και υλικό (συμβατικές και e-μορφές): πολιτικές και πρακτικές (ως 1η επιλογή)

Κάντε click στο εικονίδιο για να κατεβάσετε το πρόγραμμα

«ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ»

Πρόγραμμα διεξαγωγής συνεντεύξεων υποψηφίων ακ. έτους 2022-23 

Ειδίκευση: Εκπαιδευτική Πολιτική και Διοίκηση (ως 1η επιλογή)

Κάντε click στο εικονίδιο για να κατεβάσετε το πρόγραμμα

Σχετικά θέματα