ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
«ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ»
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2022-2023

«ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ»

Πρόγραμμα διεξαγωγής συνεντεύξεων υποψηφίων ακ. έτους 2022-23 

Κάντε click στο εικονίδιο για να κατεβάσετε το πρόγραμμα

«ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ»

Γραπτές εξετάσεις αγγλικής γλώσσας. Αφορά τους υποψηφίους που δεν έχουν προσκομίσει πιστοποιητικό καλής γνώσης της Αγγλικής γλώσσας

Κάντε click στο εικονίδιο για να κατεβάσετε το πρόγραμμα

Σχετικά θέματα