ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΠΜΣ “ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ”

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων 31 Αυγούστου 2022