ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΠΜΣ “ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ”

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων μέχρι Τετάρτη 31 Ιουλίου 2024