ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΠΜΣ “ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ, ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ”

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων μέχρι Τετάρτη 31 Ιουλίου 2024