ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΠΜΣ “ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ, ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ”

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων 31 Αυγούστου 2022