ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
«ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ, ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ»
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2022-2023


Το Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο τίτλο «Εκπαίδευση, Ανθρώπινο Δυναμικό, Πολιτικές Απασχόλησης» για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023.

Σκοπός του ΠΜΣ είναι:

  • να καλύψει ένα υπαρκτό κενό και μια ουσιαστική μορφωτική ανάγκη με ειδική στόχευση και εξειδικευμένο προσανατολισμό καθώς και τη διασύνδεση των στοιχείων της εκπαίδευσης, του ανθρώπινου δυναμικού και των πολιτικών απασχόλησης.
  • να συμβάλει στη δημιουργία στελεχιακού δυναμικού στο χώρο των κοινωνικών εταίρων, των επιχειρήσεων και των εκπαιδευτικών δομών και απ’ αυτή την άποψη είναι πολλαπλά ωφέλιμο. Σημειώνεται πως από αναπτυξιακή άποψη είναι απαραίτητο και οι δύο πλευρές της εργασιακής σχέσης και διαπραγμάτευσης να διαθέτουν υψηλού επιπέδου στελεχιακό δυναμικό και φορείς διευρυμένου μορφωτικού και ταυτόχρονα συμβολικού κεφαλαίου καθώς κάτι τέτοιο αποτελεί παράγοντα οικονομικο-κοινωνικής ανάπτυξης.
  • να αναβαθμίσει στη χώρα την παραγωγή στελεχών και εξειδικευμένων επιστημόνων στο χώρο των κοινωνικών εταίρων, σε διεθνή φόρα (Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή – Ινστιτούτο Ευρωπαϊκών Συνδικάτων (ETUI), σε Επιτροπές απασχόλησης και εκπαιδευτικών θεμάτων στην Ε.Ε, σε επιχειρηματικούς κόμβους με μορφωτικά και τεχνοκρατικά επαρκή προσόντα.
  • να ενισχύσει την ποιότητα αλλά και την αποτελεσματικότητα του κοινωνικού διαλόγου σε Εθνικό αλλά και Ευρωπαϊκό επίπεδο καθώς και την τεχνογνωσία στελεχών από το χώρο των επιχειρήσεων, των επαγγελματικών Λυκείων, των Ινστιτούτων Επαγγελματικής κατάρτισης, των Κέντρων Δια βίου Μάθησης, των ερευνητικών κέντρων, των δομών απασχόλησης σε Δήμους και περιφέρειες, των εκπαιδευτικών κ.α
  • η παροχή μεταπτυχιακών σπουδών υψηλού επιπέδου με έμφαση στην καινοτομία και στην παραγωγή τεχνογνωσίας έντασης
  • η εκπαίδευση επιστημόνων που να κατέχουν τις απαιτούμενες γνώσεις και δεξιότητες για επιτυχή σταδιοδρομία στον, δημόσιο, ιδιωτικό ακαδημαϊκό και ερευνητικό τομέα στο επιστημονικό πεδίο της Εκπαιδευτικής Πολιτικής ,του ανθρώπινου δυναμικού και των πολιτικών απασχόλησης.
  • η προετοιμασία επιστημόνων για σπουδές διδακτορικού επιπέδου στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Αριθμός εισακτέων, τέλη φοίτησης

Ο αριθμός των εισακτέων στο ΠΜΣ ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε τριάντα (25) μεταπτυχιακούς/ες φοιτητές/τριες κατ’ έτος. Τα τέλη φοίτησης ανέρχονται στα 2.700€ για το σύνολο του Προγράμματος. Έως το 30% των εισαγομένων απαλλάσσονται πλήρως των τελών φοίτησης με βάση εισοδηματικά κριτήρια.

Διεξαγωγή μαθημάτων

Τα μαθήματα διεξάγονται Παρασκευή απόγευμα και Σάββατο πρωί και η παρακολούθηση είναι υποχρεωτική. Το ποσοστό για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση λαμβάνεται υπόψη με βάση τις διατάξεις του υφιστάμενου πλαισίου.


Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη εδώ : εδώ

Για την συμμετοχή σας συμπληρώστε την αίτηση: εδώ

Ηλεκτρονική υποβολή αίτησης και δικαιολογητικών: εδώ


Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων μέχρι Κυριακή 31 Ιουλίου 2022 31 Αυγούστου 2022


Για τυχόν πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με το ΠΜΣ, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Προγράμματος

Δαμασκηνού και Κολοκοτρώνη, 20100 Κόρινθος

e-mail: edupolpms-secr@uop.gr

τηλ. 2741074994

Ωράριο λειτουργίας: Δευτέρα -Τετάρτη- Παρασκευή 13:00 -17:30

Σχετικά θέματα